We partnered up

Sandra Weijers Empowerment werkt met twee erkende ontwikkelinstrumenten. Hiervan zijn we gecertificeerd partner. Meer weten over deze methoden? Lees er hieronder meer over: ODIN Development Compass en Management Drives.

ODIN Development Compass

Met behulp van Odin Development Compass (ODC) helpt Sandra Weijers Empowerment individuen, teams en organisaties om vanuit hun natuurlijke kracht succesvol te zijn. Odin Development Compass meet, anders dan alle andere ontwikkelinstrumenten, ook de onbewuste drijfveren. Daarmee is het mogelijk om onderscheid te maken tussen natuurlijke en aangeleerde kwaliteiten. De diepgang die daarmee bereikt wordt, geeft een impuls aan groei en ontwikkeling vanuit eigen werkelijke drijfveren. Hierdoor is de beweging tot gedragsverandering natuurlijker, sneller en duurzamer.

Sandra Weijers Empowerment zet de ODC-meting in om bij individuen, teams of organisaties onbenut potentieel zichtbaar te maken. Dit ontwikkelinstrument vergroot zelfinzicht en geeft daarmee een doorkijk in je natuurlijke krachten, ontwikkelbare talenten en valkuilen. ODC helpt om dit potentieel te benutten, zo ontstaat een beweging van binnenuit, die uit kracht gemaakt wordt, authentiek is en niet meer te stoppen. Een belangrijk fundament voor Empowerment.

Management Drives

Management Drives is een ontwikkelinstrument dat inzicht geeft in bewuste drijfveren. Bewuste drijfveren bepalen de blik naar de wereld. We zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn. Met Management Drives ontwikkel je een gezamenlijke taal en creëer je begrip, wat de communicatie en de samenwerking ten goede komt.

Met behulp van dit ontwikkelinstrument kan Sandra Weijers Empowerment individuen, teams en organisaties snel inzicht geven in hun leidende denkpatronen en gewoontes. Deze denkpatronen worden gemeten in de vorm van drijfveren. Datgene wat je drijft voorspelt je gedrag. Het bepaalt je motivatie om dingen wel of niet te doen. Sandra Weijers Empowerment zet Management Drives voornamelijk in ter ondersteuning van een ontwikkeltraject. Voor ons is het geen doel op zich, maar een instrument om met elkaar in gesprek te gaan en aanknopingspunten te vinden voor verbetering.