De wereld verandert, in een steeds hoger tempo, waarin nieuwe situaties zich steeds sneller opvolgen en de voorspelbaarheid steeds beperkter wordt. En hoewel onze kennis toeneemt, weten we ook steeds meer wat we niet weten. We leven in een VUCA wereld:

Volatility: Snelle onvoorspelbare veranderingen die geen gekende, vaste patronen volgen;

Uncertainty: Onzekerheid en ontwrichting van bestaande evenwichten (disruptie);

Complexity: Ingewikkeld en ondoorzichtig, zowel op technologisch, als op ecologisch en maatschappelijk vlak;

Ambiguity:  Vaag en dubbelzinnig, de impact van onze acties is moeilijk te voorspellen en varieert.

De VUCA wereld vraagt om adaptief leiderschap. Leiders die in staat zijn om snel te leren, open staan voor nieuwe ideeën en bereid zijn om traditionele manieren van werken in twijfel te trekken. Adaptieve leiders kunnen de nodige veerkracht tonen om uitdagingen aan te gaan en kansen te benutten. Om in een VUCA wereld succesvol te zijn is het nodig om verschillende strategieën toe te kunnen passen op basis van de specifieke omstandigheden.

Adaptief leiderschap begint met empowerment. Als een leider in zijn/haar kracht staat, ontstaat er lef en moed om uitdagende en onzekere situaties aan te gaan. Empowered leadership geeft leiders de kracht om de balans te bewaren tussen enerzijds een vaste koers varen en anderzijds soepel mee bewegen met alle nieuwe ontwikkelingen.    

Wat vind jij van adaptief leiderschap? Durf je het te omarmen en hierin voor jezelf en jouw medewerkers te investeren? Ik ben benieuwd naar je mening.